Политика за поверителност на
ВИКТОРИЯ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД

 

Информация на фирмата администратор на лични данни

Виктория Холидейз ЕООД
ЕИК:202369635
Aдрес на управление: гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №8
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 100, х-л Маринела, в лобито до рецепция
Телефон:02 / 962 55 98
E-mail: dpo@victoriaholidays.eu
Уебсайт: www.victoriaholidays.eu

 • Тук можете да се запознаете внимателно с политиката на Виктория Холидейз ЕООД за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.
 • Предоставянето на лични данни на сайта на агенцията или в офисите на Виктория Холидейз е напълно доброволно.

 

Обхват и съгласие:
Молим да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тук предоставяме отговори на въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме на нашия уебсайт – интернет страница или в офиса на агенцията и целите за които се използват. Преди да ни предоставите лични данни чрез нашия уебсайт или в офиса на нашите служители, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика за поверителност. Като приемете нашата Политика за поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, за целите и по начините описани по-долу.Посещавайки и използвайки страницата на Виктория Холидейз ЕООД, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на Виктория Холидейз ЕООД. В случай, че не одобрявате и не сте съгласни с по – долу описаната политика, Вие можете да се откажете като не използвате страницата на Виктория Холидейз ЕООД и не се възползвате от предлаганите услуги.

Информираме Ви, че политиката може да бъде периодично променяна, като при всяка промяна на тази страница ще се обявява всяка актуализация с точно упомената дата на актуализацията.

Предоставянето на Вашите лични данни е напълно доброволно. В случай че не желаете предоставяне на личните Ви данни, то те няма да могат да бъдат използвани за резервиране на услугите предлагани на страницата и в този случай вие не бихте могли да се възползвате от предлаганите услуги

 

На какви основания обработваме Вашите лични данни: 
Във връзка с приет Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и основанията, на които Виктория Холидейз ЕООД обработва лични данни са:

 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
 • обработването е необходимо за изпълнението на договорни взаимоотношения;
 • на основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;
 • обработването е необходимо за целите на легитимни интересни на Виктория Холидейз ЕООД

 

Информация която събираме:
Всички данни, които Виктория Холидейз ЕООД получава и/или събира от Вас се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.Ние събираме и обработваме следните категории лични данни:

 • Име и фамилия
 • Вашата електронна поща
 • Телефонен номер
 • Вашето ЕГН в определени случай и единствено, в случай че естеството на услугата го изисква по легитимни причини
 • Дата на раждане
 • Име, фамилия, рождена дата и ЕГН на лица под 18г. с изричното съгласие на родител/настойник
 • Информация свързана с особености на запитването доброволно изпратена от Вас
 • Друга лична информация в случаите, когато участвате в определена игра / томбола на агенцията, в случай че такава информация е необходима

В случаите, когато сте регистриран потребител на сайта на Виктория Холидейз допълнителните лични данни събирани от нас са следните:

 • IP адрес, от който посещавате страницата ни
 • Страници и подстраници на уебсайта ни, до които достигате
 • Друга системна информация
 • Сайтът на Виктория Холидейз използва бисквитки:
  – Какво представляват Бисквитките? – „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

Данните, които събираме от Вас се обработват от заетите лица във Виктория Холидейз ЕООД. Лицата са заети с цялостната дейност на агенцията, както и с поддръжката на уебсайта на агенцията, приемането и обработването на Вашето запитване, обработка на заплащания и др.

 

Как събираме Вашите лични данни:

 • В случаите, когато разглеждате нашия уебсайт
 • В случаите, когато изпращате запитване чрез нашия уебсайт или посредством публикуваните електронни пощи или телефони на агенцията
 • В случаите, когато изпратите заявка със желани да получавате маркетинг кампании от Виктория Холидейз ЕООД
 • В случаите, когато трети лица подават Вашите данни за резервация
 • Чрез Facebook страницата на агенцията

 

 1. Целите да събираме и обработваме Вашите лични данни:
 • За да предложим на Вашето внимание предлаганите от нас туристически услуги
 • За да обработим и отговорим на Вашите запитвания
 • За постоянна връзка с Вас
 • За по – добра ефективност на нашата интернет страница
 • За маркетинг цели
 • За цели разрешени или незабранени от законодателството

Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост на Виктория Холидейз ЕООД.
Вашите данни се съхраняват, за срок не по-дълъг от предвидения по закон за съответната цел.

 

Информация за трети страни, на които Виктория Холидейз ЕООД предоставя Вашите данни: 
Виктория Холидейз ЕООД не предоставя лични данни на трети страни, освен в конкретните случаи.
а/ В страницата на агенцията има препратки към страниците на нашите партньори
б/ В страницата на агенцията има препратки към социалната мрежа Facebook и Instagram които разполагат със своя собствена политика за поверителност.
в/ Като платформа за нашия електронен бюлетин и маркетингови цели ние използваме Mailchimp, като можете за се откажете от получаването на бюлетини по всяко време, посредством бутон са отказване във всяко едно изпратено от нас съобщение.
г/ Чрез бисквитките на сайтовете на нашите партньори с публикувани линкове на нашия уебсайт. Това може да бъде възможно единствено по Ваш избор, ако изберете да кликнете върху някой от нашите партньори, единствено по Ваше желание. Техните сайтове също използват бисквитки и всеки един от тях разполага със собствена политика за поверителност, за която Виктория Холидейз ЕООД не носи отговорност.
д/ Предаване на лични данни към страни извън Европейския съюз: В случай че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение.
В други случаи винаги ще бъдете информирани и винаги ще бъде изискано Вашето изрично съгласие.В случай, че не сте съгласни с тези условия, ни бихте могли да използвате нашия уебсайт и можете да излезете от него.

 

Пълна информация за Вашите права:

а/ Правото да бъдете информирани:
По всяко време можете да поискате и получите информация за данни, идентифициращи Виктория Холидейз ЕООД във връзките с предоставените от Вас лични данни, както и за служител, който отговаря за защитата на лични данни/ в случай че е необходим такъв; случаите, когато Виктория Холидейз ЕООД възнамерява да предаде личните Ви данни на трети страни, когато това се налага поради естеството на резервацията; в какъв срок се съхраняват Вашите лични данни; пълна информация за правата, които имате.

б/ Правото да имате достъп до Вашите лични данни:
Вие имате право по всяко време да изискате информация от Виктория Холидейз как се съхраняват Вашите лични данни на контактите подадени в тази политика.

в / Правото на преносимост:
Вие имате право да изискате копие от личните Ви данни, които Виктория Холидейз обработва, както и да поискате Виктория Холидейз ЕООД да прехвърли подадените от Вас лични данни на друг администратор, единствено ако е възможно.

г/ Право на коригиране или допълване на Вашите данни:
По всяко време Вие можете да поискате Вашите данни да бъдат коригирани или допълнени.

в / Право на отказ, изтриване и забравяне:
По всяко време Вие можете да поискате Вашите данни да бъдат изтрити и забравени. Единствените случаи, които не позволяват изтриването на Вашите данни, са случаите когато имате активна резервация за туристическа услуга.

г / Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни:
При възражение от Ваша страна Виктория Холидейз ЕООД е длъжно да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват законови основания за обработването им, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субект на данни.

д/ Право да възразите и да се откажете от бюлетин
По всяко време можете да се откажете от получаването на бюлетин посредством бутон за отказ в самото електронно съобщение или чрез свободен текст със желание за отказ на контактите подадени в тази политика.

е /Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към КЗЛД:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Последно обновяване на горната политика: 01.06.2018

Новогодишни предложения