Victoria HolidaysVictoria Holidays
Forgot password?


Помощ при пътуване на българи в Чужбина

Обект на застраховане
Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

Териториална валидност 
Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство. Застрахователят носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване.

Покрити разходи
Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране.
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.

Застрахователна сума
Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Застрахователните суми са в размер от 5 000 EUR до 50 000 EUR.

ПРЕДИМСТВА НА ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ НА ЗАД АРМЕЕЦ – ИЗТЕГЛЕТЕ ТУК